Inloggen

X

Murena Android het op het 'privacy eerst' principe ontwikkelde Android waar er geen enkele link naar/met Google is ingebouwd behalve voor Google diensten die u handmatig activeert.

Onlangs heb ik deze Android versie op mijn 'oude' Fairphone 4 geïinstalleerd om deze te kunnen vergelijken met de reguliere Android op de Fairphone 5 en moet erkennen dat het volwaardig functioneert en vplledig herkenbaar met iedere andere versie van het Android besturingsysteem.